×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found
0
0
0
s2smodern

L'Aula de Música organitza audicions públiques i col·labora en la confecció del cicle Cava-Concert de "El Centre".

Quadre de Professors

Programa d’ensenyament:

Les escoles de música imparteixen ensenyaments elementals i altres ensenyaments no reglats, que aporten a l'alumnat una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica de la música.Aquests estudis no són reglats i, per tant, no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial. No és fins els estudis de grau professional i grau superior que poden tenir validesa únicament en els centres reglats, és a dir, en els conservatoris.

Oferta-educativa

(*) En el nostre centre considerem oportú treballar el llenguatge musical abans que l'instrument. Per això, l'alumnat que té 7-8 anys ja pot cursar el 1r de G. Elemental només de llenguatge musical i tenint en compte que el curs següent farà 2n de G.E en llenguatge i 1r de G.E en instrument. Per tant, cal aclarir que aquest quadre mostra el curs escolar en funció del nivell d'instrument.

 

LLENGUATGE MUSICAL

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Edat (**)

Iniciació

 

18.15h – 19.00h

     

3 – 5 anys

Preparatori

18.00h – 19.00h

 

18.00h – 19.00h

   

6 – 7 anys

1r G. Elemental (*)

18.00h – 19.00h

 

18.00h – 19.00h

   

7 – 8 anys

2n G. Elemental (*)

18.00h – 19.00h

 

18.00h – 19.00h

     

3r G. Elemental (*)

 

17.45h –

18.45h

 

17.45h –

18.15h

   

4t G. Elemental (*)

 

18.45h –

19.45h

 

19.15h –

19.45h

   

1r G. Mitjà

     

19.45h –

21.15h

   

2n G. Mitjà

 

19.45h –

21.15h

       

LLENGUATGE PER A ADULTS

A determinar.

 

 

ALTRES CURSOS

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Cor 1r i 2n

G. Elemental

   

19.00h –

19.30h

   

Cor 3r i 4t

G. Elemental

     

18.15h –

19.15h

 

Història i Estètica de la Música

   

20.00h –

21.30h

   

(*) Tots aquells alumnes que cursen el llenguatge de grau elemental també han de cursar el cor corresponent al seu nivell.

(**) A partir dels 8 – 9 anys és convenient determinar en quin grau es troba l’alumne per tal d’escollir el curs adequat al seu nivell.

 

Reglament de Règim intern:

 • El curs segueix el calendari escolar, essent, per tant, el seu inici a mitjans de setembre, i la seva finalització pocs dies abans de Sant Joan, al mes de juny.

 • Les classes que caiguin en dia festiu no seran recuperables.

 • En cas que un alumne/a no pugui assistir a classe, aquesta no es recuperarà. Només es recuperarà si és el professor el que no pot fer la corresponent.

 • S’han de respectar al màxim les dates d’avaluació acordades al calendari escolar, en el cas de no poder-ho fer s’haurà de contactar amb direcció 15 dies abans per tal de buscar una solució. 

 • A partir de primer curs de grau elemental, per promocionar de curs, l’alumne haurà de demostrar els coneixements apresos en un examen a final de curs.

 • Els professors entregaran, a cada un dels alumnes, un informe, durant el mes de febrer, en el que es farà un valoració del ritme individual d’aprenentatge.

 • A més de les classes, l’Aula de música organitza altres activitats durant el curs: audicions internes, actuacions públiques, sortides,... La participació, en aquestes activitats, és obligatòria.

 • L’alumne té l’obligació de realitzar els treballs que el professor estimi necessaris.

 • Els alumnes tenen el dret de ser tractats amb respecte i educació així com l’obligació de tractar de la mateixa manera al professorat.

 • El professorat té l’obligació de tractar acuradament a l’alumnat així com el dret de ser tractats de la mateixa manera.

 • El màxim d’alumnes en les classes de grup, és de 10.

 • Les classes d’instrument s’impartiran, sempre, de manera individual.

 • Mentre s’està impartint classes, en cap cas els pares/tutors podran estar presents.

 • L’horari de les classes individuals és estimatiu. Poden allargar-se o fer-se més curtes segons el professor ho consideri oportú. 

 • L’escola no es fa responsable del material que els alumnes deixen a l’escola.

Direcció Aula de Música CMC