×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found
0
0
0
s2smodern

Reglament de Règim intern:

 • El curs segueix el calendari escolar, essent, per tant, el seu inici a mitjans de Setembre, i la seva finalització pocs dies abans de Sant Joan, al mes de Juny.

 •  Les classes que caiguin en dia festiu no seran recuperables.

 •  En cas que un alumne/a no pugui assistir a classe, aquesta no es recuperarà. Només es recuperarà si és el professor el que no pot fer la corresponent.

 •  S’han de respectar al màxim les dates d’avaluació acordades al calendari escolar, en el cas de no poder-ho fer s’haurà de contactar amb direcció 15 dies abans per tal de buscar una solució. 

 •  A partir de primer curs de grau elemental, per promocionar de curs, l’alumne haurà de demostrar els coneixements apresos en un examen a final de curs.

 •  Els professors entregaran, a cada un dels alumnes, un informe, durant el mes de febrer, en el que es farà un valoració del ritme individual d’aprenentatge.

 •  A més de les classes, l’Aula de música organitza altres activitats durant el curs: audicions internes, actuacions públiques, sortides,... La participació, en aquestes activitats, és obligatòria.

 •  L’alumne té l’obligació de realitzar els treballs que el professor estimi necessaris.

 •  Els alumnes tenen el dret de ser tractats amb respecte i educació així com l’obligació de tractar de la mateixa manera al professorat.

 •  El professorat té l’obligació de tractar acuradament a l’alumnat així com el dret de ser tractats de la mateixa manera.

 •  El màxim d’alumnes en les classes de grup, és de 10.

 •  Les classes d’instrument s’impartiran, sempre, de manera individual.

 •  Mentre s’està impartint classes, en cap cas els pares/tutors podran estar presents.

 •   L’horari de les classes individuals és estimatiu. Poden allargar-se o fer-se més curtes segons el professor ho consideri oportú. 

 •  L’Aula no es fa responsable del material que els alumnes deixen a les classes.

Direcció de l'Aula de Música de "El Centre"